Mini Mental State test Alzheimer

See this link: Go to Test

En uppgift i testet är att kopiera två överlappande pentagoner.

Mini Mental Test (MMT), även känt som MMS eller MMSE (Mini Mental State Examination), är ett enkelt test för skattning av kognitiva funktioner, och använts i stor omfattning för screening och identifiering av demens. MMT är inte ett diagnostiskt prov utan en indikator på kognitiv status, och ingår som en del i demensutredning.

Testning skall ske utan tidspress eller distraherande moment och med värnande om patientens självkänsla. Vid nedsatt allmäntillstånd, sänkt vakenhetsgrad, grav hörselnedsättning, språksvårigheter eller andra faktorer som kan ge orättvisande resultat bör testningen uppskjutas eller ifrågasättas. Testresultatet ger en objektiv värdering av patientens kognitiva funktioner och kan ge vägledning vid utredning av demens eller demensliknande tillstånd. För att bedöma exempelvis en demenssjukdoms förlopp, kan förnyade tester genomföras.

Första gruppen frågor har med tidsorienteringen att göra. Patienten får svara på frågor om årtal, årstid, datum, veckodag och månad. Max 5 poäng. Därefter är det frågor som rör orienteringen till rum; land, län, kommun/stad, sjukhusets/vårdcentralens/bostadsområdets namn samt aktuellt våningsplan. Max 5 poäng.

Här skall den testade få nämna namnet på tre vardagsföremål, dessa skall han/hon lära sig och repetera för testledaren. 3 poäng. I testets instruktion anges dessa tre ord som exempel:

  • Nyckel, tandborste, lampa.

Be den testade räkna baklänges från 100 med minus 7 (93, 86, 79, 72, 65) Om denne inte kan räkna finns det en alternativ uppgift istället, att bokstavera ett ord med fem bokstäver i, baklänges. max 5 poäng, på en av dessa uppgifter, räkneuppgiften och bokstaveringen får inte räknas ihop, den bästa av dessa två är poänggivande. Om testet senare görs om, skall den testade utföra samma uppgift som vid första testningen.

Nu skall den testade återge de tre orden från "registrering", max 3 poäng. Logga in utan registrering, skapa ett konto, logga in.

You might also like

Mini Mental State Exam
Mini Mental State Exam
Canvas Mini Mental State Examination Mobile App
Canvas Mini Mental State Examination Mobile App
Aplicacion del mini.test evaluacion mental MMSE
Aplicacion del mini.test evaluacion mental MMSE
Mini-Mental Exam
Mini-Mental Exam
HUAHUI HUAHUI Tiger Case / Cover Oil Paintings Chinese Drowing Special Design Cell Phone Cases For iPhone 6 (4.7") Hard Cases No.7
CE (HUAHUI)
  • Designed Special for iphone 6 and iphone 6 plus.
  • 100% Fit to your best and lovely iPhone 6 and your iphone 6 plus.
  • Printed on thin metal back using sublimation technology to offer long lasting design.
  • High quality and protective your phone from damage.
  • We ship our products within two business days,but weekend.

Q&A

avatar
What is mini mental state exam?

Mini Mental State Exam: Test to diagnose mental status.

avatar
What is the Mini Mental State Examination (MMSE)?

The Mini Mental State Examination (MMSE) is the most commonly used test for complaints of memory problems or when a diagnosis of dementia is being considered and is carried out by a medical professional.

Copyright © . All Rights Reserved